Hem | Beslaget | Kontakt

Med vårat beslag blir stolarna Lätt att knäppa ihop och stolar kan kopplas loss från varandra var som helst i raden.

Vid hopkoppling av beslaget för ihop det enligt översta bilden. Tryck de båda delarna mot varandra, därefter upp tills det snäpper ihop Vid isärtagning drag båda knopparna bakåt och tryck nedåt på beslaget.

Se filmen för en demonstration.

Beslaget fungerar bra på stolar både med och utan sarg. När kopplingsbeslaget inte används kan det fällas in och gömmas under sitsen.


Montering på sarg

Montering på plan sits

Beslaget infällt


 

 

 

Beslaget infällt

© 2019 – Kristell & Björk Tek